Akupresura/akupunktura (w terapii zapalenia pęcherza)

Z punktu widzenia tradycyjnej medycyny Wschodu infekcja pęcherza może być wynikiem zakłócenia równowagi powstałego z nadmiaru lub nie­doboru energii w pęcherzu, na przykład nadmiaru ciepła i/lub wilgoci, nadmiaru zimna lub niedoboru yin. Tak więc zarówno leczenie akupresurą, jak akupunkturą polega na usunięciu owej nierównowagi energetycznej.

Jeżeli nie ma innych zaleceń, punkt akupresurowy należy delikatnie, lecz zdecydowanie naciskać przez 2-3 minu­ty lub do chwili poczucia ulgi.

Mimo że akupresura, jeśli jest stosowana w odpowiedni sposób, stano­wi łagodny i bezpieczny sposób leczenia, trzeba pamiętać: metoda ta nie może zastępować standardowego leczenia poważnych infekcji, a przed jej zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

  • CV 3 (meridian głównego regulatora przedniego): punkt ten znajduje się w odległości równej szerokości jednego palca, nad kością łonową.
  • CV 2 (meridian głównego regulatora przedniego): punkt ten jest umiejscowiony na górnej krawędzi kości łonowej pod pępkiem.
  • Lv 3 (meridian wątroby): punkt znajdziemy na zewnętrznej stronie stopy w zagłębieniu pod spojeniem kości śródstopia dużego i drugiego palca.
  • Lv 2 (meridian wątroby): punkt ten znajduje się na zewnętrznej stro­me stopy na krawędzi fałdy pomiędzy pierwszym i drugim palcem.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.