Rak Szyjki Macicy : Przerażająca statystyka : HPV, szczepienia, profilaktyka

Wprowadzenie

W Polsce ok 3,5 tys. kobiet zapada co roku na raka szyjki macicy, a połowa z nich umiera. Pod względem statystyk zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby zajmujemy niechwalebne, czołowe miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Dodatkowego dramatyzmu tym statystykom dodaje fakt, że odpowiednio wcześnie wykryte zmiany chorobowe w obrębie szyjki macicy zapewniają całkowite wyleczenie, a test na ich wykrycie jest ogólnodostępny i bezbolesny.Wielość i rodzaj tych pytań wskazuje, że rozwiązanie problemu raka szyjki macicy w Polsce wykracza poza możliwości medycyny i lokuje się na różnych poziomach organizacji społeczeństwa. Zarówno analiza problemu, jak i poszukiwanie dróg wyjścia z aktualnej sytuacji wymagają zaangażowania wielu dyscyplin – zintegrowanego podejścia lekarzy, socjologów, ekonomistów, edukatorów.

Problematyka zdrowia i choroby ma także swoje aspekty polityczne. Im lepiej, jako społeczeństwo, będziemy sobie radzili z problemami ekonomicznymi w Polsce, tym bardziej będzie widoczne, że dostęp do takich dóbr jak zdrowie staje się istotnym źródłem ewentualnej satysfakcji bądź frustracji społecznej.

Te wszystkie przesłanki zdecydowały o tym, że Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN wraz z dziennikiem "Służba Zdrowia" zorganizowała interdyscyplinarne seminarium – debatę poświęconą medycznym, społecznym i ekonomicznym aspektom raka szyjki macicy w Polsce. Celem wystąpień i refleksji uczestników była ocena aktualnej sytuacji w zakresie leczenia i zapobiegania chorobie oraz istniejących możliwości w tym względzie i wskazanie praktycznych rekomendacji.


Deklaracja poparcia

Porozumienie w sprawie potrzeby wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet w Europie Środkowej

Zobacz więcej »

Galeria zdjęć

Kliknij na zdjęcie, żeby zobaczyć powiększenie

Zobacz więcej »

Pressroom

Cytologia + szczepienia = eliminacja raka szyjki macicy

Zobacz więcej »

Wirus HPV odpowiedzialny nie tylko za raka szyjki macicy

Zobacz więcej »

Przerażająca statystyka

Ostatnie dostępne dane z Krajowego Rejestru Nowotworów są równie zatrważające, jak te z lat wcześniejszych.

Zobacz więcej »

Zalecenia krajowe i finansowanie szczepień przeciwko HPV – podsumowanie na szczeblu globalnym

Zobacz więcej »